Úřední deska
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II.KOLA VOLBY PREZIDENTA

Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta zde:

 
VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU MRAČ

ve volbách prezidenta České republiky v 1.kole

ve dnech 12.1. - 13.1.2018.

Výsledky hlasování zde:

 
OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 3 územního plánu sídelního útvaru Mrač

Veřejná vyhláška detail:
Odůvodnění:
Srovnávací text:
Výrok:

Grafická část
Širší vztahy:
Koordinační situace:
Členění:
Hlavní výřez:

 
Výzva k odstranění vozidla

Výzva k odstranění vozidla - registrační značka: 9A2 2853.

výzva zde:

foto zde: