Úřední deska
Zasedání zastupitelstva 15.4.2019

Program zasedání

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

vydává Veřejnou vyhlášku -  Opatření obecné povahy:

znění vyhlášky zde:

 
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

detail zde:

 
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

vyhlašuje zkoušky znalosti hub pro zájemce , kteří

chtějí obchodovat nebo používat k výrobě volně rostoucí houby.

Pozvánka ke zkouškám zde: