Úřední deska
Zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2018

Program zasedání detail:

 
Závěrečný účet DSO Obecní lesy Benešovska za r. 2018

Závěrečný účet DSO OLB za r. 2018 detail:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018 detail:

 
Rozpočet DSO Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov na r. 2019

Rozpočet na r. 2019 detail:
Výhled rozpočtu na r. 2019-2022 detail:

 
Závěrečný účet Obce Mrač za rok 2018

Závěrečný účet Obce Mrač za r. 2018 detail:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření detail:

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

vydává Veřejnou vyhlášku -  Opatření obecné povahy:

znění vyhlášky zde: