Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MěÚ Benešov vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení,

žádost o povolení stavby - "Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov" - zrušení vodního díla.

znění vyhlášky zde:

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává

veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy , kterým se mění  a doplňuje

opatření obecné povahy vydané MZ dne 3.4.2019 pod č.j. 18918/2019-MZE-16212

a dne 30.8.2019 pod č.j.41508/2019-MZE-16212 následovně:

úprava OOP zde:

 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 16.12.2019

Program zasedání - detail:

 
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení

Oznámení zahájení společného řízení -

- "Dešťová kanalizace Podmračí a prodloužení tlakové stoky E".

Veřejná vyhláška detail zde:

Situační výkres zde:

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

vydává Veřejnou vyhlášku -  Opatření obecné povahy, kterým se mění

a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ dne 3.4.2019

pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 následovně:

úprava oop zde: