Úřední deska
Veřejná vyhláška - oznámení

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu

oznamuje zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

na udržitelný rozvoj území.

Veřejná vyhláška zde:

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

vydává Veřejnou vyhlášku -  Opatření obecné povahy, kterým se mění

a doplňuje opatření obecné povahy vydané MZ dne 3.4.2019

pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 následovně:

úprava oop zde:

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů,

vydává Veřejnou vyhlášku -  Opatření obecné povahy:

znění vyhlášky zde: