Úřední deska
Usnesení o ustanovení opatrovníka

Usnesení o ustanovení opatrovníka v řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Usnesení 1 zde :

Usnesení 2 zde:

 
Zadávací dokumentace "Oprava komunikace v obci Mrač"

Zadávací dokumentace zde:

 
Opatření obecné povahy

Krajský úřad Středočeského kraje vydal rozhodnutí

k OOP č.1/2017.

rozhodnutí zde:

 
Dražební vyhláška

Soudní exekutor oznamuje dražbu movitých věcí.

Celé znění Dražební vyhlášky zde:

 
Závěrečný účet obce Mrač za rok 2016

Detail