Úřední deska
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Celé znění vyhlášky zde:

Situační schéma zde:

 
Rozhodnutí povolení uzavírky místní komunikace

Celé znění rozhodnutí zde:

 
Návrh opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy pro vlastníky lesů.

Celé znění vyhlášky zde:

 
Záměr prodeje

Záměr prodeje nádvoří tvrze zde:

 
Zadávací dokumentace "Oprava komunikace v obci Mrač"

Zadávací dokumentace zde:¨

Vysvětlení zadávacích podmínek č.1 zde:

Upravená zadávací dokumentace ze dne 2.8.2017  zde: