Úřední deska
Zasedání zastupitelstva 27.6.2018

Program 23. zasedání zde:

 

 

 

 
Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov - závěrečný účet za r. 2017

Závěrečný účet - detail zde:

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování,

oddělení silniční správní úřad oznamuje návrh místní úpravy

provozu na pozemních komunikacích: silnice II. a II. tříd na

území ORP Benešov a místní komunikace v Benešově a Čerčanech.

Návrh opatření obecné povahy zde:

situace zde:

 
Oznámení výsledku výběrového řízení - oprava komunikace

Výsledek výběrového řízení zde:

 
Závěrečný účet obce Mrač za rok 2017

Detail