Úřední deska
Návrh rozpočtu na r. 2018 a střednědobý výhled DSO BENE-BUS

Návrh rozpočtu 2018
Výhled rozpočtu do 2021

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství vydává s odkazem na ustanovení

§ 171 a násl. zák.č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

následující opatření obecné povahy.

Celé znění OOP zde:

příloha č.1-seznam obcí zde:

 
Státní pozemkový úřad

Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu - zde:

Nabídka pozemků k pronájmu - zde:

 
Záměr prodeje požárního automobilu Š 706 RTHP CAS 25

Záměr prodeje zde:
foto 1 zde:
foto 2 zde: