OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů,

vydává Veřejnou vyhlášku -  Opatření obecné povahy:

znění vyhlášky zde: